Bloggen

Rationel argumentation og ingen politik

Incitamentet til overhovedet at starte en blog/hjemmeside er – desværre – startet i mit arbejde i Miljøstyrelsen. For at forstå dette, skal man være klar over, at Miljøstyrelsen (jeg ved ikke om det gælder andre styrelser, men jeg tror, at det gør det) i en del år er blevet mindre og mindre faglig og mere og mere politisk. Det betyder, at der ikke som tidligere blev drevet politik inden for rammerne af det faglige men at man i dag er faglig inden for rammerne af det politiske. Udmeldinger fra Miljøstyrelsen er således mere eller mindre farvede af politiske hensyn. Hvis der da overhovedet kommer udmeldinger – for ofte får politiske udmeldinger forklædt som faglige udmeldinger fra Miljøminister, NGO’er og andre lov til at stå uimodsagte, hvor jeg mener, at det er Miljøstyrelsens opgave at oplyse offentligheden om, hvordan tingene hænger sammen.
Jeg oplevede i stigende grad, at offentligheden ikke fik nøgterne, objektive facts fra de offentlige myndigheder, men at politikere og NGO’erne havde frit spil og at den offentlige opfattelse og den offentlige debat derfor er meget fordrejet. Dette betyder igen, at beslutninger træffes på et vildført og forkert grundlag.

Så med denne blog/hjemmeside vil jeg forsøge at råde bod på dette. Jeg vil beflitte mig på at skrive og kommentere på strikt faglig vis. Jeg vil argumentere og begrunde rationelt i debat – når jeg skriver i øvrigt er default, at jeg er saglig og rationel :-).

Jeg vil derfor ligeledes insistere på, at de, der ønsker at skrive kommentarer, SKAL argumentere rationelt dvs. efter almindelige regler for argumentation. Jeg vil ikke give plads til politiske indlæg og propaganda. Kommentarer af denne slags får muligvis lov at blive en kort stund (af illustrative grunde), hvor jeg vil bede om argumenter og begrundelser. Kommer der ikke saglige argumenter og begrundelser, vil kommentarer blive slettet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *