Dissens over for snyd i grundvandsmoniteringen – håndtering af non-detects

Nedenstående er en mail jeg sendte til “kommandovejen” i 2011. Det var kulminationen på lang tids frustration over, at man begik statistiske fejl i beregningerne af gennemsnit og over den vildledning og snyd, der dermed blev begået.

Som det ses var det meningen, at det skulle op i systemet. Der er uklart for mig, hvor langt den kom – jeg ved dog, at den kom i hvert fald så langt som til kontorchefniveau. Men om den stoppede der eller hvad – det ved jeg ikke.

Så der er dokumentation for, at Miljøstyrelsen i hvert fald fra 2011 (men faktisk også langt tidligere, men det var mundtligt) vidste besked om, at det var en forkert praksis, man fulgte.

Ved linket i teksten var der oprindelig figurer fra Moniteringsrapporten med de bliver ikke kopieret med over – derfor er der nu indsat et link til rapporten.

 

Fra:    Hansen, Claus Tonni
Sendt:  28. oktober 2011 08:29
Til:    Møller, Vibeke
Emne:   Hurtig reaktion, please

Kære Vibeke
Jeg starter med dig som første led i kommandovejen.
Jeg tager udgangspunkt i den medsendte korrespondance. Jeg ønskede jo for nogle måneder siden at sige fra over for den vildledte deba,t men Lea “overtalte” mig til at forsøge med et debatindlæg med Miljøstyrelsen som underskriver. Men som du ser stoppede dette pga min holdning til GRUMO.

Og det er GRUMO, der nu aktualiserer problemerne igen, idet Steen bragte nogle ting op i går.

Jeg vil ikke være med til upåtalt at være med til at acceptere fagligt dårligt arbejde der (muligvis bevidst) vildleder befolkning og Folketing. Det er nøjagtig de samme ting, som jeg rejste i dokumentet, som blev rundsendt for vel mere end en måned siden og som vi stadig ikke har talt om – men som burde være gennemdiskuteret inde vi (Steen) gav input til GRUMO-rapporten.

Det lader ikke til at mange af de ting, som jeg fremfører, finder vej til GEUS’s publikationer. Senest VAP-rapporten, som – trods små forbedringer – stadig er fuld af vildledning (men VAP kan vi altid tage).

For at vende tilbage til GRUMO-rapporten, som jeg fik i går:

Der er sket den lille forbedring, at der nu er figurer, der viser medianværdier – og disse illustrerer vel præcis nogle af de anker, som jeg har rejst. Det sker dog uden at læseren hjælpes særligt mm læseren selv ved hvad der er galt med gennemsnit ift medianer osv. Noget vi ikke kan forvente af vores folkevalgte – og det er vel derfor, at der findes fagligt funderede embedsmænd og -kvinder.

Se figurer fra moniteringsrapporten – findes side 107-208

Det ses nu tydeligt, at der ikke er nogen tendenser og at de evt. stigninger, der visuelt kan ses over korte tider, formentlig skyldes ændret prøvetagning og få prøver.

Så alene ved at vælge den rigtige deskriptive statistik ændres billedet fuldstændig (man burde lave boxplots) og markere udvikling ved at forbinde medianerne.

Derudover mangler det at blive tydeliggjort, at de afbildede værdier stammer fra den – lille – del af talmaterialet, der er over detektionsgrænsen.

Og så er vi ved det helt store svindelnummer – alle data fra moniteringen af stofferne skal indgå i beregningerne. Bare at anvende medianværdien isf middelværdi flytter koncentrationsniveauerne betydeligt nedad og dette i sig selv bibringer jo læserne et helt andet indtryk. Inddragelse af alle målinger vil bringe værdierne langt mere ned. Igen ville Boxplots være langt mere illustrative – fordi man kunne hæfte sig ved den overordnede deskriptive statistik og dykke ned, hvor der var særlig bemærkelsesværdige værdier mhp at forfølge disse.

Men igen er vi tilbage til at vi ikke har diskuteret hvad monitering vil sige og hvordan man skal tolke tallene især i lyset af at det eksisterende program ikke virker særlig gennemtænkt i hverken design og rapportering, hvilket jo leder til store fortolkningsproblemer.

Jeg vil opfordre til, at vi hurtigst muligt – og før vi afgiver bemærkninger til GRUMO-rapporten – får snakket om det udsendte dokument og får dannet Miljøstyrelsens mening og lade denne mening komme meget tydeligt frem over for GEUS. Hvis ikke dette hjælper skal befolkning og Folketing have vores input samtidig med publiseringen af rapporten.

Hvordan den interne minesterielle afklaring skal ske ved jeg ikke.

 

Jeg har i hvert fald besluttet at sige fra og jeg så jo helst, at Miljøstyrelsen også gjorde dette. Jeg finder, at det er ansvarspådragende, hvis ikke der bliver sagt fra. Også i lyset af den nylige sag om vindmøllerne og om man sagde tilstrækkeligt tydeligt fra, samt RR’s nylige arbejde.

Jeg vil i hvert fald captiere dette for at kunne dokumentere min dissens (mm vi her i enheden bliver enige og reagerer derudfra). Og jeg vil bede om, at disse synspunkter kommer langt op i systemet for at de rigtige kommer til at bære ansvaret. Det er næppe en tamilsag, men vi undlader p.t. mod bedre vidende at reagere på vildledning af befolkning og Folketing – men forhåbentlig bliver vi ikke ved.

 

Mvh Claus

__
______________________________________________
Fra: Hansen, Claus Tonni
Sendt: 12. oktober 2011 08:17
Til: Munk, Jens Dissing
Emne: SV: Grundvandsdebatten.doc
Kære Jens
Undskyld at jeg ikke har svaret – til dels skyldes det at jeg har holdt lidt over en uges ferie
Jeg har før ferien lavet et internt papir, som vi nok først får diskuteret i næste uge og det handler bl.a. om det sidste du skriver i mailen – at den største udfordring er …..
Før vi får afklaret om min holdning også deles af resten af gruppen og ledelsen kan vi ikke skrive “et klokkeklart svar på….”.
Men når vi har overstået dette vil jeg meget gerne vende tilbage med dialog om teksten i dokumentet.
Mvh Claus

 

___________________________________________
Fra: Munk, Jens Dissing
Sendt: 11. oktober 2011 16:04
Til: Hansen, Claus Tonni
Emne: VS: Grundvandsdebatten.doc

Hej Claus
Har du kigget på denne her? Jeg håber ikke, tavsheden fra din side er et udtryk for, at du mener, vi er så langt fra målet, at vi lige så godt kan droppe det.
Vh,
Jens
______________________________________________
Fra: Munk, Jens Dissing
Sendt: 22. september 2011 11:15
Til: Hansen, Claus Tonni
Emne: Grundvandsdebatten.doc

Hej Claus
Jeg har forsøgt at bringe dit debatindlæg ned på et niveau, hvor vi ikke taber for mange læsere. Måske synes du, det er for banalt. Som du kan se, har jeg markeret ting med gult, der skal uddybes. Du vil i givet fald også mene, der mangler et afsnit eller to. Så skriv endelig til. Jeg mener, vores største udfordring er, at vi skal have et klokkeklart svar på, hvorfor vi kan garantere, at vi holder grundigt øje med grundvandet. (GRUMO er ifølge dig jo ikke hverken halvt eller helt sikkert).
Kig på det, så tales vi ved.
Jens
<<Fil: Grundvandsdebatten.doc >>

 

4 tanker om "Dissens over for snyd i grundvandsmoniteringen – håndtering af non-detects"

 1. Jeg kan ikke finde den næste artikel i full text men her er et link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es053368a

  Læg især mærke til hvad, der står nederst til venstre: “Fifteen years later, these methods are slow to be used”.
  Ja sandelig og ikke engang 5 år efter kunne GEUS finde ud af at bruge dem, selv om de blev gjort opmærksom på dem!

 2. Kære Klaus Flemløse
  Håber du vil fortælle mig lidt mere om din “affiliation” og baggrund for at spørge. Jeg er vist stødt på dig tidligere i debatter og har også ledt lidt på nettet.
  Men for at svare dig, så er der ikke noget link til data. Jeg har fået data fra GEUS for relativt nylig ved aktindsigt. Min baggrund for at skrive, som jeg gjorde i 2011, var fundet af nogle artikler af Dennis Helsel nogle år før. På den baggrund gjorde jeg indsigelse mod den måde resultaterne for glyphosat, bentazon og andre var publiceret i moniteringsrapporterne, hvor det fremgik, at man ikke medtog ND – præcis den fejl, som Helsel fortalte om i artiklerne og som mange, der lavede monitering, begik. Andre indlæg på siden fortæller mere om, hvordan GEUS agerede i den anledning efterfølgende.
  Hvis du er interesseret, vil jeg gerne sende dig data for hhv. glyphosat og bentazon. Du ved måske, at disse data er blevet genanalyseret af Jens Streibig, Christian Ritz (begge KU) og mig og publiceret i en short communication (som jeg evt gerne vil give dig noget baggrund for).
  Du kan finde den statistiske teoretiske baggrund i Dennis Helsel, 2012, Statistics for Censored Environmental Data Using Minitab and R.

 3. Kære Claus Hansen

  Jeg har med interesse set dit fordrag i Bæredygtig Landbrugs Askov-møde:

  http://baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder/2016/11/video-fra-agerskov-moedet/

  Jeg har ikke beskæftiget mig med Grundvands problemet og er helt blank på emnet. Du mener, at de statistiske analyse er mangelfuld. Det vil jeg gerne se på, men for at kunne gøre det, har jeg brug for at vide, hvor data befinder sig. Har du et link til data?

  Mvh
  Klaus Flemløse, cand.scient.mat/stat,aktuar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *